Indkøb: I/S SMOKA

7 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af I/S SMOKA

2023-08-31   Køb af pakkemateriale (Vermiculite) (I/S SMOKA)
Køb af pakkemateriale (Vermiculite) til transport af farligt affald Se udbuddet »
2023-07-27   SMOKA Indkøb af emballager til transport af farligt gods (I/S SMOKA)
Udbuddet er opdelt i 9 delkontrakter, og tilbudsgiver er velkommen til at byde på 1 eller flere delkontrakter. Ydelsen omfatter Indkøb af emballager til transport af farligt gods Se udbuddet »
2023-05-04   Genudbud af enkelte delaftaler for Transport og behandling af farligt affald SMOKA (I/S SMOKA)
Udbuddet er et genudbud i enkelte delkontrakter, og tilbudsgiver er velkommen til at byde på 1 eller flere delkontrakter. Ydelsen omfatter afhentning og behandling af farligt affald, kategoriseret i 6 delaftaler Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fortum Waste Solutions A/S Stena Recycling A/S
2023-01-23   Transport og behandling af farligt affald SMOKA (I/S SMOKA)
Udbuddet er opdelt i delkontrakter, og tilbudsgiver er velkommen til at byde på 1 eller flere delkontrakter. Ydelsen omfatter afhentning og behandling af farligt affald, kategoriseret i 30 delaftaler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fortum Waste Solutions A/S Marius Pedersen A/S Stena Recycling A/S
2022-02-11   Pakke materiale Vermiculite "GENUDBUD" (I/S SMOKA)
SMOKA ønsker leverancer af Vermiculite som anvendes til pakkemateriale ifb. med pakning og transport af farligt gods. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Norrecco A/S
2021-12-22   Levering af pakkemateriale Vermiculite (I/S SMOKA)
SMOKA ønsker leverancer af Vermiculite som anvendes til pakkemateriale ifb. med pakning og transport af farligt gods. Se udbuddet »
2021-06-04   Levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods SMOKA (I/S SMOKA)
Den udbudte opgave omfatter køb af UN godkendte emballager (dunke og fade) til transport af farligt affald. Ydelsen omfatter levering af UN godkendte emballage, til transport af farligt gods. Ydelsen er opdelt i 2 delaftaler: - Delaftale A: Levering af UN-godkendte dunke, spande og fade < 25 l. - Delaftale B: Levering af UN-godkendte fade og tromler > 25 l. Kravspecifikationen er gældende for alle leverancer, dog ikke beskrivelserne af de enkelte delaftaler. Der henvises i øvrigt til kravspecifikationen … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scandrums A/S