Indkøb: Haslev Fjernvarme A.m.b.a

3 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Haslev Fjernvarme A.m.b.a

2023-09-29   Haslev Fjernvarme: Prækvalifikation af tilbudsgivere - Maskinentreprisen (Haslev Fjernvarme A.m.b.a)
Prækvalifikation af tilbudsgivere vedr. design, projektering, levering og idriftsættelse af komplet entreprise med blandt andet et flisfyret kedelanlæg med tilhørende absorptionsvarmepumpe, røggaskondensering og øvrige komponenter i henhold til udbudsmaterialet. Anlægget skal have en total varmeeffekt på mindst 16 MW. Se udbuddet »
2020-06-23   Udbud af totalentreprise på bygning til Haslev Flisværk (Haslev Fjernvarme A.m.b.a)
Totalentreprisekontrakten omhandler projektering og udførelse af bygning og udearealer til flisværk til Haslev Fjernvarme. Det samlede bygningsareal er ca. 2 232 m hertil kommer udearealer. Bygningen er 80 meter lang og 18,6 meter høj over terræn. Udefra er bygningen et enkelt afsluttet volumen. Indvendigt er den delt op i 3 adskilte dele: Opbevaring af flis, kedelhal og administration. Landskabeligt er bygningen trykket én etage ned, så den får kælderniveau. Det bortgravede jord bruges til at danne … Se udbuddet »
2020-02-03   Prækvalifikation af tilbudsgivere vedr. projektering, levering og idriftsættelse af et mindst 16 MW fliskedelanlæg (Haslev Fjernvarme A.m.b.a)
Prækvalifikation af entreprenører vedr. design, dimensionering, projektering, levering, montering og idriftsættelse af et komplet mindst 16 MW fliskedelanlæg i ny bygning. Se udbuddet »