Indkøb: Halsnæs Varme A/S

6 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Halsnæs Varme A/S

2023-11-02   Udbud af entreprisekontrakt AB18 - Fjernvarmekonvertering af Ølsted (Halsnæs Varme A/S)
Dette udbud omfatter konvertering til fjernvarme i Ølsted. Det indbefatter både jord- og anlægsarbejde og rørarbejde. Se udbuddet »
2023-10-13   Udbud af levering og montering af fjernvarmeunits for Halsnæs Varme (Halsnæs Varme A/S)
Udbuddet vedrører levering og montering af fjernvarmeunits for Halsnæs Varme i Halsnæs Kommune. Der indgås en rammeaftale med én entreprenør. Rammeaftalen omfatter primært leverancer og arbejder for opsætning af fjernvarmeunits ifm. eksempelvis gas- og oliekonverteringer, men kan også omfatte udskiftning af eksisterende fjernvarmeanlæg og service og reparation af eksisterende fjernvarmeanlæg på abonnementsordning. Derudover omfatter rammeaftalen en vagtordning ifm. defekter på anlæg ejet af Halsnæs Varme. Se udbuddet »
2022-11-10   Etablering af 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg - Bygningsentreprise (Halsnæs Varme A/S)
Dette udbud vedrører opførelsen af en ny bygning til Halsnæs Varme ved Havnesvinget i Frederiksværk nær Halsnæs Varmes hovedkontor, I den bygning, der skal opføres skal der etableres af et varmepumpeanlæg. Bygningen og dermed også anlægget skal opføres på den forhenværende losseplads og nu klargjorte og byggemodnede grund mellem Havnesvinget og Havnevej Etablering af varmepumpeanlægget omfatter opførelsen af en ny bygning og kølegård, samt tekniske anlæg herunder varmepumpeanlæg, fjernvarmepumper, … Se udbuddet »
2022-11-10   Etablering af 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg - Teknikentreprise (Halsnæs Varme A/S)
Halsnæs Varme A/S udbyder opgaven vedrørende etablering af 10 MW luft-til-vand varmepumpeanlæg til Halsnæs Varme A/S ved Havnesvinget i Frederiksværk nær Halsnæs Forsynings hovedkontor. Opgaven udbydes i totalentreprise. Etablering af varmepumpeanlæg omfatter opførelse af tekniske anlæg herunder varmepumpeanlæg, fjernvarmepumper, elkedel, røranlæg og rørføringer, ventilation, trykholdeanlæg, energioptagere, eltilslutning og elkomponenter. Arbejdet med etableringen af varmepumpeanlægget er opdelt og … Se udbuddet »
2022-10-03   Konvertering til fjernvarme i Melby og Ølsted (Halsnæs Varme A/S)
Fjernvarmekonvertering til Melby Halsnæs Varme planlægger levering af fjernvarme i Melby. Projektet omhandler etablering af transmissionsledning, distributionsnet, stikledninger, målere og stophaner samt pumpestation. Etablering af fjernvarme inkluderer følgende: a) Tilslutningspunkt på Havnevej b) En ca. 3,1 km lang transmissionsledning fra Frederiksværk til Melby, som løber parallelt med banen og tværs over eksisterende lodsejers grunde. c) En pumpestation med frem og returpumpe d) Et ca. 4 km. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Niras A/S
2021-06-10   Etablering af varmepumper (Halsnæs Varme A/S)
Udbuddet omfatter totalrådgivning ifm. gennemførsel af etablering af et 10 MW luft til vand varmepumpe-system, der skal udbydes til entreprenører i EU-udbud efter lov nr. 1564 af 15. december 2015. Generelt: Totalrådgiver skal udarbejde og gennemføre EU-udbud inkl. prækvalificering for 2 totalentrepriser, henholdsvis maskinentreprise og bygningsentreprise. Udbuddene skal udformes som funktionsudbud. Totalrådgiveren skal forestå evaluering af indkomne tilbud, deltage i kontraktforhandlinger, koordinere … Se udbuddet »