2023-05-03   Afsætning af diverse affaldsfraktioner - Greve (Genudbud) (Greve Renovation A/S)
Udbuddet omhandler afsætning affaldsfraktioner fra Miljøcenter Greve. Opgaven er opdelt i følgende delaftaler, der inkluderer behandling, afsætning og afrapportering: Delaftale 2 Byggeaffald Delaftale 6 Hård plast og PVC Delaftale 10 Sanitet og glaserede klinker Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Miljøforbedring A/S Marius Pedersen A/S
2022-12-07   Afsætning af diverse affaldsfraktioner - Greve (Greve Renovation A/S)
Udbuddet omhandler afsætning affaldsfraktioner fra Miljøcenter Greve. Opgaven er opdelt i følgende delaftaler, der inkluderer behandling, afsætning og afrapportering: Delaftale 1 Gasbeton og leca Delaftale 2 Byggeaffald Delaftale 3 Bøger Delaftale 4 Gips Delaftale 5 Glas med ramme, planglas og vinduesglas Delaftale 6 Hård plast, PVC og havemøbler Delaftale 7 Trykimprægneret træ Delaftale 8 Jord Delaftale 9 Rent træ Delaftale 10 Sanitet og glaserede klinker Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Geminor DK ApS HCS A/S Transport & Spedition Marius Pedersen A/S
2021-06-07   Indsamling og sortering af farligt affald m.v (Greve Renovation A/S)
Indsamling og sortering af farligt affald m.v. i miljøkasser fra enfamilieboliger og fra miljøskabe ved flerfamilieboliger/etageboliger 6 gange om året. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2021-05-31   Indkøb af køkkenposer - Greve (Greve Renovation A/S)
Indkøb af køkkenposer til Greve Renovation A/S Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scan Lux Flexible A/S
2021-01-15   Afsætning af diverse affaldsfraktioner - Greve (Greve Renovation A/S)
Greve Renovation udbyder hermed behandling og afsætning af diverse affaldsfraktioner fra MiljøCenter Greve i offentligt EU-udbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Miljøforbedring A/S HCS A/S Transport & Spedition Marius Pedersen A/S Norrecco A/S RGS Nordic A/S Solum Roskilde A/S
2019-07-02   Indkøb af beholdere og køkkenspande til Greve Renovation A/S (Greve Renovation A/S)
Greve Kommune ændrer i foråret 2020 sit renovationssystem, så derfor udbyder Greve Renovation A/S indkøb af beholdere og køkkenspande i EU-udbud. Varekøbet udbydes som en selvstændig leverance, som omfatter følgende: Indkøb af ét- og tokammer 240 liter beholdere, 400-770 liter beholdere samt køkkenspande. Leverancen er inkl. klargøring og udbringning af beholderne. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca Trading a/s
2019-02-22   Afsætning af diverse affaldsfraktioner (Greve Renovation A/S)
Greve Renovation udbyder hermed behandling og afsætning af diverse affaldsfraktioner fra MiljøCenter Greve i offentligt EU-udbud. Udbuddet er opdelt i 9 selv-stændige delopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport og Spedition Marius Pedersen A/S Norrecco A/S RGS Nordic A/S Solum Roskilde A/S
2014-10-28   Indsamling af affald i Greve og Solrød Kommuner, samt drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve (Greve Renovation A/S)
I dette udbud udbydes tre forskellige entrepriser som omfatter følgende: 1) indsamling af affald i Greve Kommune, 2) indsamling af affald i Solrød Kommune og 3) drift af genbrugspladsen MiljøCenter Greve. De to entrepriser, som omfatter indsamling af affald i henholdsvis Greve Kommune og Solrød Kommune indeholder i hovedtræk følgende opgaver: — indsamling af dagrenovation — rutebaseret fortovsindsamling af genanvendelige materialer, haveaffald og storskrald inkl. indsamling af batterier — tømning af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RenoNorden A/S