Indkøb: Greve Fjernvarme

3 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Greve Fjernvarme været ENCO VVS Service A/S og Gorm Hansen.

De seneste indkøb foretaget af Greve Fjernvarme

2023-10-08   Udbud af rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i Fase 1 i Greve, Område 1.2-1.3 (Greve Fjernvarme)
Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet udbydes i fire Rammeaftaler (deletaper) – henholdsvis Rammeaftale for Deletape 1.2.2, Rammeaftale for Deletape 1.2.3, Rammeaftale for Deletape 1.3.2 samt Rammeaftale for Deletape 1.3.3. Hver af rammeaftalerne forventes at have en årlig omsætning på 20 mio. kr. ekskl. moms. Se udbuddet »
2023-04-26   Udbud af rammeaftaler for udbygning af fjernvarme i Fase 1 (Greve Fjernvarme)
Udbuddet vedrører udførelse af jord-, beton-, belægnings-, montage- og smedearbejde, samt levering af præisolerede fjernvarmerør og komponenter. Arbejdet udføres primært i forbindelse med konvertering af naturgaskunder til fjernvarme. Arbejdet udbydes i tre Rammeaftaler (delområder) – henholdsvis Rammeaftale Område 1.1, Rammeaftale Område 1.2 samt Rammeaftale Område 1.3. Det geografiske omfang af de tre Rammeaftaler er beskrevet i det øvrige udbudsmateriale. Der skal bydes på alle tre Rammeaftaler, men … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gorm Hansen
2023-02-20   Rammeaftale vedr. levering og montering af fjernvarmeunits (Greve Fjernvarme)
Rammeaftalen omfatter primært leverancer og arbejder for opsætning af fjernvarmeunits ifm. eksempelvis gas- og oliekonverteringer, men kan også omfatte udskiftning af eksisterende fjernvarmeanlæg og service og reparation af eksisterende fjernvarmeanlæg på abonnementsordning. Derudover omfatter rammeaftalen en vagtordning ifm. defekter på anlæg ejet af Greve Fjernvarme. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ENCO VVS Service A/S