Indkøb: Glostrup Service A/S

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Glostrup Service A/S

2023-07-26   Kapacitetsprojekter for Harrestrup Å i Ejby - Totalrådgivning (Glostrup Service A/S)
Totalrådgivning vedr. kapacitetsprojekter for Harrestrup Å i Ejby (oversvømmelsesområder og bassiner). Eftersom projekterne deler formål i samme geografiske område, ønsker Glostrup Service at benytte samme rådgiver til alle projekter. Glostrup Service udbyder projektet i samarbejde med henholdsvis Novafos (CVR 31884993), Glostrup Spildevand (CVR 33043260), Glostrup Kommune (CVR 65120119) og Ballerup Kommune (CVR 58271713), der således også får mulighed for, men ikke pligt til, at rekvirere ydelser fra … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: WSP Danmark A/S