Indkøb: Frederikshavn Affald A/S

11 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Frederikshavn Affald A/S

2023-09-15   Levering af dieselolie og brændselsadditiver (Frederikshavn Affald A/S)
De udbudte ydelser vedrører levering af dieselolie til drift af lastbiler og motorredskaber. Den primære mængde skal leveres løbende efter behov i Ordregivers tankanlæg. Mindre mængder dieselolie skal leveres efter bestilling i mindre tanke på Frederikshavns Kommunes genbrugspladser. Desuden skal der leveres Adblue i Ordregivers faste tank, i palletanke og i dunke. Omfang og nærmere vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Uno-X Mobility Danmark A/S
2023-04-21   Behandling af haveaffald samt neddeling af stort brændbart/træ (Frederikshavn Affald A/S)
De udbudte ydelser vedrører behandling af haveaffald samt stort brændbart/indendørs træ afleveret på Frederikshavns Kommunes genbrugspladser. Omfang og vilkår fremgår af Opgavebeskrivelsen. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: GemiDan A/S
2023-03-17   Levering af containere (Frederikshavn Affald A/S)
De udbudte ydelser vedrører levering af containere mv., typisk på Frederikshavns Kommunes genbrugspladser. Omfang og vilkår fremgår af Kravspecifikation. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CFB Industri APS / Aasum Container ApS Shark Compactors A/S
2022-11-25   Levering af køretøjer til affaldsindsamling (Frederikshavn Affald A/S)
Den udbudte ydelse vedrører levering af kran/kroghejsbiler, kroghejsbiler og overførelseshængere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Im. Stiholt A/S
2022-10-14   Indsamling og behandling af farligt affald Frederikshavn Kommune (Frederikshavn Affald A/S)
Kontrakten vedrører indsamling af farligt affald i Frederikshavn Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stena Recycling A/S
2022-02-10   Levering af delvist nedgravede beholdere (Frederikshavn Affald A/S)
Den udbudte kontrakt vedrører levering af delvist nedgravede beholdere til Frederikshavn Affald. Omfang og vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca Trading a/s
2021-07-13   Indkøb af affaldsbeholdere (Frederikshavn Affald A/S)
Den udbudte ydelse vedrører levering af affaldsbeholdere til Frederikshavn Affald. Omfang og vilkår fremgår af udbudsmaterialet. Der er tale om dels en initial leverance, dels en efterfølgende rammeaftale for supplerende indkøb af beholdere og reservedele. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2018-06-29   Frederikshavn Kommune - Transport af affald fra genbrugspladser mv (Frederikshavn Affald A/S)
Aftalerne vedrører transport af affald og genanvendelige materialer fra genbrugspladser samt transport af slagge og røggasrestprodukter fra forbrændigsanlæg i Frederikshavn Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport og Spedition Marius Pedersen A/S
2017-07-07   Levering og udbringning af affaldsbeholdere (Frederikshavn Affald A/S)
Udbuddet omfatter levering og udbringning af affaldsbeholdere. Det omfatter ca. 2 200 stk. 140-liters, 18 000 stk. 240 liters, 600 stk. 400 liters, 1 000 stk. 660 liters affaldsbeholdere. Hertil kommer levering af ca. 21 800 køkkenspande og 21 800 affaldsposeruller. Leverandøren skal stå for klargøring af beholderne, herunder montering af hjul, låg og skillevægge samt påsætning af klistermærker. Leverandøren skal udbringe affaldsbeholdere, køkkenspande, affaldsposeruller og infomateriale til grundejerne … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2017-06-23   Behandling af kildesorteret organisk dagrenovation (Frederikshavn Affald A/S)
Den udbudte opgave omfatter opbevaring, transport, behandling, bioforgasning og afsætning af KOD fra Frederikshavn Kommune. Dette omfatter: — Modtagelse af KOD på lokalt modtage-/omlasteanlæg, der stilles til rådighed af Entreprenøren i Frederikshavn Kommune. — Transport til forbehandlingsanlæg. — Forbehandling af KOD med henblik på efterfølgende bioforgasning. Organisk affald hygiejniseres, hvis dette ikke foregår på biogasanlægget. — Transport og bortskaffelse af restaffald fra forbehandling. — … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gemidan Komtek A/S
2015-08-10   Indsamling af dagrenovation og papir mv. i Frederikshavn Kommune (Frederikshavn Affald A/S)
Der udbydes 2 delentrepriser: Entreprise 1. Indsamling af affald fra husstande mv. Entreprise 2. Tømning af bobler og molokker med papir og glas. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: M. Larsen Vognmandsfirma A/S RenoNorden A/S