Indkøb: Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S

7 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S

2023-05-17   Levering af fjernvarmevekslere (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indgå en rammeaftale på indkøb af fjernvarmevekslere. Formålet med Rammeaftalen er at sikre leverancer og tilgængelighed af Units, så Ordregiver kan opretholde og drifte forretnings- og forsyningsområdet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brødrene Dahl A/S
2023-04-28   Levering af produkter til gas- og vandforsyning (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på komponenter og produkter til brug ved forsyning af drikkevand og bygas samt til distribution af fjernkøling og procesbehandling af fjernvarme ved forbrugeren. Komponenterne benyttes enten direkte i distributions-/forsyningsledninger eller i forbindelse med installation ved forbrugeren. Formålet med den udbudte aftale er at sikre leverancer og tilgængelighed af de udbudte komponenter og produkter, så Ordregiver kan opretholde og drifte … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Scanpipe A/S
2023-01-26   Vognmandskørsel (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om vognmandskørsel til Ordregiver af blandt andet jord (forurenet og ikke-forurenet), grus, stabil, rør og andet materiel/materiale. Der er tale om materiel i forskellige størrelser og dimensioner. Se udbuddet »
2022-12-21   Vognmandskørsel (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Udbuddet vedrører rammeaftale om vognmandskørsel til Ordregiver af blandt andet jord (forurenet og ikke-forurenet), grus, stabil, rør og andet materiel/materiale. Der er tale om materiel i forskellige størrelser og dimensioner. Se udbuddet »
2022-10-14   produkter til forsyning og installation (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på forskellige komponenter og produkter til brug ved forsyning af drikkevand og bygas samt til distribution af fjernkøling og procesbehandling af fjernvarme ved forbrugeren. Komponenterne benyttes enten direkte i distributions-/forsyningsledninger eller i forbindelse med installation ved forbrugeren og omhandler bl.a. fjern-varmeunits, diverse el- og vvs-artikler samt værktøj, befæstelse og kemiprodukter. Se udbuddet »
2022-08-19   2022 - Fælles udbud af TV-inspektion og spuling af forsyningsledninger (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på TV-inspektion og spuling af forsyningsledninger. Opgaven udbydes i 2 delaftaler fordelt på geografi. Delaftalerne indgås som rammeaftaler med én leverandør pr. delaftale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S Leif M Jensen A/S
2022-07-07   Udbud af Natriumhydroxid [NaOH] (Frederiksberg Forsynings Serviceselskab A/S)
Ved nærværende udbud ønsker Ordregiver at indhente tilbud på NaOH 27,6% bulk. Ordregiver forventer et årligt forbrug på 2.800 tons, dog maksimalt 3.100 tons om året. Modtageanlægget består af to tanke, som hver rummer 42 m3. Når en tank er ved at være tom, bliver en ny forsendelse bestilt. Tilbudsgiver skal forvente at levere NaOH 27,6% bulk til én tank på 42 m3 gennemsnitligt én gang om ugen. Formålet med aftalen er at blødgøre drikkevandet der leveres til borgerne på Frederiksberg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Brenntag Nordic A/S