Indkøb: Frederiksberg Forsyning

8 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Frederiksberg Forsyning

2023-09-07   Aftale om jorddeponering og levering af tilfyldningsmaterialer (Frederiksberg Forsyning)
Aftale om jorddeponering og levering af tilfyldningsmaterialer Se udbuddet »
2021-10-05   Aftale om indkøb af PE rør og fittings (Frederiksberg Forsyning)
I forbindelse med løbende renovering og vedligehold af Frederiksberg Forsynings ledningsnet har Frederiksberg Forsyning behov for at indgå en aftale om indkøb af PE-rør og fittings. Det skønnes på baggrund af historiske data, at den årlige omsætning under aftalen vil være maksimalt DKK 2,5 mio. ekskl. moms. Se udbuddet »
2020-09-16   Regnvandshåndtering i oplandet til Frederiksberg Idrætsanlæg (Frederiksberg Forsyning)
Den udbudte opgave omfatter etablering af nye regnvandsledninger ca. 2 800 lbm i ø 450-ø 1 500. Regnvandet ledes til en ny skybrudspumpestation med 4 pumper, der skal kunne levere 4,4 m3/s til et indløbsbygværk og skybrudsbassin, samt 2 mindre pumpe til normal hændelser på 20 l/s, udbuddet opfatter også styring til pumpestationen. Ledningerne etableres i Jens Jessensvej, Marielystvej, Hoffmeyersvej, Troels-Lunds Vej, Rådmands Steins Allé, J.C. Schiødtes Vej, Goldschmidtsvej og Johan Ottosens Vej. Der … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff
2018-12-19   Rammeaftale om vognmandskørsel (Frederiksberg Forsyning)
Udbuddet vedrører rammeaftale om vognmandskørsel til FF af blandt andet jord (forurenet og ikke-forurenet), grus, stabil, rør og andet materiel/materiale. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vognmand Anders Mogens Bay ApS
2018-06-05   Rammeaftale om entreprenørydelser (Frederiksberg Forsyning)
Frederiksberg Forsynings A/S udbyder rammeaftale om entreprenørydelser. Se udbuddet »
2018-05-25   Rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til entreprenørydelser (Frederiksberg Forsyning)
Der ønskes indgået en rammeaftale vedrørende ydelser indenfor fagene jordarbejde, asfaltarbejde, brolægning og kloakarbejde. Se udbuddet »
2018-04-30   Rammeaftale om renovering af afløbsledninger (NO-DIG) på Frederiksberg (Frederiksberg Forsyning)
Frederiksberg Forsyning A/S udbyder rammeaftale om renovering af afløbsledninger (NO-DIG) på Frederiksberg. Se udbuddet »
2014-11-19   Transport af jord og rør (Frederiksberg Forsyning)
Kørsel af jord, rør og tilfyldningsmaterialer (grus, stabil, asfalt m.m.). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Vognmand Anders Bay ApS