2023-10-07   Fredericia Spildevand og Energi A/S (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Fredericia Spildevand og Energi A/S ønsker tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: Delaftale 1: Erhvervs all risks, IT og Maskin, Delaftale 2: Entreprise, Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvar, Delaftale 4: Arbejdsskade og Delaftale 5: Motorkøretøj. Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring
2023-03-08   Udbud vedr. indkøb og levering af slamsuger til Fredericia Spildevand og Energi (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af slamsluger til Fredericia Spildevand og Energi A/S, samt serviceaftale i 10 år. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bucher Municipal A/S
2022-04-07   Landinspektørydelser og geotekniske undersøgelser (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Levering af landinspektørydelser og geotekniske undersøgelser i form af rammeaftaler i forbindelse med bl.a. kloaksanerings- og byggemodningsopgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Franck Miljø & Geoteknik A/S LIFA A/S landinspektører
2021-11-26   Prækvalifikation til udbud på rammeaftale for kloaksanering ved opgravning (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Fredericia Spildevand og Energi A/S udbyder en 4-årig rammeaftale om kloaksanering ved opgravning. Opgaven udbydes efter reglerne om begrænset udbud jf. udbudslovens §§ 58-60. Tryk her https://permalink.mercell.com/167727327.aspx Se udbuddet »
2021-09-22   Prækvalifikation for Udbud på rammeaftale for no-dig kloakrenovering (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Fredericia Spildevand og Energi A/S udbyder en 4-årig rammeaftale for NO-DIG kloakrenovering ved strømpeforing. Opgaven udbydes efter reglerne om begrænset udbud jf. udbudslovens §§ 58-60. Tryk her https://permalink.mercell.com/164020726.aspx Se udbuddet »
2021-09-22   Prækvalifikation for Udbud af rammeaftale for større gravearbejder (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Fredericia Spildevand og Energi A/S udbyder en 4-årig rammeaftale om kloaksanering ved opgravning. Opgaven udbydes efter reglerne om begrænset udbud jf. udbudslovens §§ 58-60. Tryk her https://permalink.mercell.com/163966757.aspx Se udbuddet »
2018-12-06   Udbud på Biogasmotor til Fredericia Spildevand og Energi (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
De Indbydes hermed til at give tilbud på levering af en ny gasmotor, samt tilhørende perifert udstyr, som beskrevet i udbudsmateriale på Fredericia Spildevand og Energi A/S. Se udbuddet »
2017-04-05   Partneringaftale om kloaksanering (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Den udbudte aftale er en rammeaftale om kloaksanering, der udbydes med tilhørende partneringaftale, hvilket bl.a. indebærer pligt for den valgte entreprenør til under hele kontraktperioden at samarbejde med ordregiver om at optimere arbejdsprocesserne med det formål at udføre kloaksaneringen på en teknisk bedre måde og/eller økonomisk mere fordelagtig måde. Tryk her http://permalink.mercell.com/66529957.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Per Aarsleff A/S
2016-12-13   Fredericia Centralrenseanlæg — indkøb af gasmotoranlæg (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Fredericia Spildevand og Energi A/S ønsker at udskifte eksisterende gasmotor, for etablering af en ny gasmotor og motortavle på Fredericia Spildevand og Energi A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pon Power Scandinavia
2015-01-02   Udbud på indkøb af en slamsuger (Fredericia Spildevand og Energi A/S)
Indkøb af 1 stk. slamsuger. Slamsugeren skal kunne varetage allround opgaver, men skal ikke arbejde som en genbrugsbil. Tømningsordningen er udliciteret. Slamsugeren skal være en totallevering af såvel lastbilchassis som opbygning. Kravspecifikation fremgår af udbudsmaterialets kapitel 3. Leverings- og betalingsbetingelser fremgår af udbudsmaterialets kapitel 4. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: VM Tarm A/S