Indkøb: Forsyning Helsingør Affald A/S

11 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Forsyning Helsingør Affald A/S

2023-09-06   Behandling og afsætning af fraktionerne Beton, Tegl og Mursten (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Behandling og afsætning af fraktionerne Beton, Tegl og Mursten samt Asfalt” omfatter modtagelse, behandling og afsætning af den mængde beton, tegl og murbrokker samt asfalt, der modtages på Ordregivers genbrugspladser. Forventede modtagne mængder per år:
a) Beton 3200 ton b) Tegl og Mursten 2400 ton c) Asfalt 85 ton
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2023-02-08   Rammeaftale om indkøb af grønne poser til madaffald (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Udbuddet omfatter en rammeaftale om indkøb af grønne poser til madaffald for Forsyning Helsingør Affald A/S. De grønne plasticposer udleveres til husstande i Helsingør Kommune og anvendes til indsamling af madaffald i ca. 28.000 private husstande. Den udbudte kontrakt forventes at træde i kraft den 1. maj 2023 og udløber efter tre år med option på at forlænge kontrakten i yderligere 12 måneder. Den maksimale varighed af kontrakten er derved fire år. Værdien af kontrakten vurderes at være årligt ca. DKK … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Abena A/S
2022-08-19   UDBUD AF FORBEHANDLING OG GENANVENDELSE AF RENT TRÆAFFALD OG VIN-DUER INDSAMLET AF FOR-SYNING HELSINGØR AFFALD A/S (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Dette udbud omfatter forbehandling og genanvendelse af rent træaffald og vinduer indsamlet af Forsyning Helsingør Affald A/S på vores to genbrugspladser. Rent træaffald og vinduer afhentes på Skibstrup Affaldscenter i Ålsgårde og på Energivej 6 i Helsingør. Den forventede kontraktsum er DKK 2,2 mio. *4 år = DKK 8,8 mio. Grundet udbuddets omfang vurderes det, at det ikke giver mening at opdele i delkontrakter. Den maksimale værdi af dette udbud er er DKK 2,7 mio. *4 år = DKK 10,8 mio. Kontrakten starter … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HCS A/S Transport & Spedition
2022-01-18   Aftale om indkøb og levering af nye containere på Energivej for Forsyning Helsingør Affald A/S (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på Indkøb og levering af nye containere, der anvendes til affaldsindsamling, det kan typisk være storskral eller haveaffald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DC Container A/S
2021-12-15   Genudbud af indkøb, levering og installation af fuldt nedgravede affaldsbeholdere (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Forsyning Helsingør Affald A/S udbyder hermed indkøb, levering og installation af fuldt nedgravede affaldsbeholdere til anvendelse til indsamling af restaffald, madaffald og øvrige genanvendelige fraktioner på 6 lokationer i by-midten af Helsingør. De fuldt nedgravede affaldsbeholdere kan være udelte til en eller flere affaldsfraktioner og 2-delte til flere affaldsfraktioner. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca Trading a/s
2021-09-21   Udbud af rammeaftale for indkøb, levering og installation af fuldt nedgravede affaldsbeholdere (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Forsyning Helsingør Affald A/S udbyder hermed en rammeaftale for indkøb, levering og installation af fuldt nedgravede affaldsbeholdere. Det forventede køb på rammeaftalen er 2,4 millioner DKK. Se udbuddet »
2019-11-18   Genbrugsplads, Energivej Helsingør (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Ordregiver ønsker at etablere en yderligere genbrugsplads i Helsingør som supplement til genbrugspladsen beliggende på Skibstrup Affaldscenter i Ålsgårde. Ordregiver har på Energivej i Helsingør samlet flere af sine aktiviteter, og samtidig erhvervet grund med henblik på etablering af en genbrugsplads på Energivej 6, 3000 Helsingør. Genbrugspladsen omfatter et areal på ca. 11 300 m og med samlet bygningsareal på ca. 530 m. Bygnin-gerne på grunden omfatter mandskabsbygning, bygning for direkte genbrug, … Se udbuddet »
2019-07-05   Indkøb af kran- og renovationsbiler til Forsyning Helsingør (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Udbuddet omfatter en kontrakt om indkøb af kran- og renovationsbiler til Forsyning Helsingør Affald A/S. Se udbuddet »
2018-12-21   Indsamling og transport af affald i Helsingør Kommune (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Dette udbud vedrører indsamling og transport af affald i Helsingør Kommune. Opgaven udbydes i følgende 3 entrepriser: - Indsamling af dagrenovation, mad- og restaffald, genanvendelige fraktioner samt batterier, småt el-skrot og pærer, - Tømning og transport af containere fra Skibstrup Affaldscenter samt lokale genbrugspladser, - Afhentning af storskrald- og haveaffaldsordning efter bestilling Se udbuddet »
2018-09-26   Indkøb af beholdere og poser til Forsyning Helsingør Affald A/S (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Helsingør Kommune skal i foråret 2019 ændre renovationssystem og derfor udbyder Forsyning Helsingør Affald A/S indkøb af materiel i offentligt EU-udbud. Varekøbet udbydes som 2 selvstændige rammeaftaler, som omfatter følgende: - Rammeaftale nr. 1: Indkøb af 2- og 4-hjulede beholdere inkl. klargøring, pakning samt udbringning (udbringningsopgaven er inkl. udbringning af madaffaldsspande samt poser og informationsmateriale), ----- Rammeaftale nr. 2: Indkøb af poser (ekskl. udbringning). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: PWS Danmark A/S ScanLux Fleksible A/S
2018-01-26   Indkøb og levering af sorteringsanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S (Forsyning Helsingør Affald A/S)
Skibstrup Affaldscenter ønsker at fortage indkøb af et nyt mobilt tromlesortereanlæg. Se udbuddet »