Indkøb: Fors Spildevand Holbæk A/S

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Fors Spildevand Holbæk A/S

2023-09-25   Udbud af tanktømningsordning (Fors Spildevand Holbæk A/S)
Opgaven omfatter tømning af bundfældningstanke og samletanke, der er omfattet af de omfattede kommuners obligatoriske regulativ for tømning af bundfældningstanke og samletanke, registrering og dokumentation af tømningsresultat, registrering af tankenes tilstand, samt transport af det septiske slam til et modtageanlæg og tømning af fedtudskillere, som fremgår af krav-specifikationen. Kontraktens ydelser skal ydes i Ordregivers ejerkommuners område. Det drejer sig om hhv. Holbæk, Lejre og Roskilde Kommuner. Se udbuddet »