Indkøb: Fors Affald Holbæk A/S

3 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Fors Affald Holbæk A/S

2023-08-29   Udbud af affaldsfraktioner (Fors Affald Holbæk A/S)
Fors Affald Holbæk A/S udbyder håndtering af affaldsfraktioner fra Fors Affald Holbæk A/S’ 5 genbrugspladser i Holbæk Kommune. Opgaven omfatter: -Modtagelse, indvejning, kontrol, dataregistrering og afrapportering. -Behandling med fokus på størst mulig genanvendelse og med højst muligt niveau i affaldshierarkiet. -Afsætning af de modtagne fraktioner til genanvendelse samt, at det øvrige udsorterede/rejekt fra fraktionen, følger affaldshierarkiet. Opgaven er opdelt i følgende 10 delaftaler: -Delaftale 1 … Se udbuddet »
2019-02-08   Udbud Indsamling og transport af affald i nedgravede beholdere samt indsamling af storskrald/haveaffald i Holbæk Kommune (Fors Affald Holbæk A/S)
Fors Affald Holbæk A/S udbyder indsamling og transport af affald af alle fraktioner fra alle tilmeldte ejendomme med nedgravede beholdere samt tømning af komprimatorcontainer ved affaldssug, i Holbæk Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Urbaser A/S
2018-07-04   Affaldsindsamling i Holbæk Kommune (Fors Affald Holbæk A/S)
Fors Affald Holbæk A/S udbyder indsamling og transport af affald (dagrenovation og genbrugsmaterialer) fra samtlige boliger, haveboliger og fritidshuse, der er tilmeldt indsamlingsordningen i Holbæk Kommune. Tryk her https://permalink.mercell.com/88128287.aspx Se udbuddet »