Indkøb: FFV Energi & Miljø A/S

11 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af FFV Energi & Miljø A/S

2023-09-29   FFV Energi & Miljø A/S - Forsikringsudbud (FFV Energi & Miljø A/S)
FFV Energi & Miljø A/S ønsker tilbud på en eller flere af følgende delaftaler: Delaftale 1: Erhverv all risks bygning, løsøre og meromkostninger og Maskinforsikring Delaftale 2: Entreprise Delaftale 3: Erhvervs- og produktansvar Delaftale 4: Ledelsesansvar Delaftale 5: Arbejdsskade Delaftale 6: Motorkøretøj Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Forsikring A/S Gjensidige Forsikring Tryg
2023-08-14   Indsamling af affald (FFV Energi & Miljø A/S)
FFV ENERGI & MILJØ A/S udbyder på vegne af FFV Renovation A/S som Ordregiver - offentligt EU-udbud med indsamling af affald fra private husstande i Faaborg-Midtfyn Kommune, med aflæsning på FFV omlastningsplads og herfra transport til slutdestinationer.
Se udbuddet »

2018-08-29   FFV Energi & Miljø A/S - Forsikringsudbud (FFV Energi & Miljø A/S)
FFV Energi & Miljø A/S - Forsikringsudbud. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Codan Gjensidige Forsikring Tryg
2018-08-22   Forsikringsudbud (FFV Energi & Miljø A/S)
Forsikringsudbud. Se udbuddet »
2017-02-03   Udbud af 7 genbrugsfraktioner (FFV Energi & Miljø A/S)
Udbud af 7 rammeaftaler om afhentning og behandling af genbrugsfraktioner modtaget på Ordregivers genbrugspladser eller indsamlet hos borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: DanFiber A/S Stena Recycling A/S
2015-09-22   Brændbart Affald (FFV Energi & Miljø A/S)
FFV Renovation A/S, Assens Affald & Genbrug A/S og Nyborg Forsyning & Service A/S udbyder som rammeaftale, modtagelse og forbrænding af brændbart affald, som hovedregel indsamlet som dagrenovation i Ordregivers forsyningsområde og for at kunne opfylde sin anvisningspligt i henhold til affaldsbekendtgørelsen § 50. Udbuddet indgås som én selvstændig rammeaftale for hver af de 3 Ordregivere: Der kan derfor afgives tilbud på 1, 2 eller alle 3 delaftaler. Tjenesteydelsen omfatter modtagelse af forbrændings … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S Svendborg Kraftvarme A/S
2014-08-21   Prækvalifikation og genudbud af fjernaflæste målere (FFV Energi & Miljø A/S)
Generel beskrivelse af udbuddet. FFV El A/S som ordregiver (datterselskab i FFV Energi & Miljø A/S www.ffv.dk) udbyder som rammeaftale indkøb af ca. 14 500 stk. elektroniske målere til fjernaflæsning af forbrug af el med henblik på at udskifte eksisterende målerpark samt levering og etablering af tilhørende fjernaflæsnings system til brug i FFV El A/S forsyningsområde. Udbuddet er baseret på funktionsbeskrivelser med aktuelle kravspecifikationer. Systemet er tænkt som et moderne system med en forventning … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kamstrup A/S
2013-10-09   Rammeaftale på levering af polymere og fældningskemikalier til renseanlæg (FFV Energi & Miljø A/S)
Rammeaftaler på indkøb af polymere, jernsulfat, jernklorid og calciumnitrat til FFV Spildevand A/S i alt 8 renseanlæg beliggende i Faaborg-Midtfyn Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Kemira OYJ
2012-11-23   Revisionsydelser (FFV Energi & Miljø A/S)
Revisionsydelser for FFV Energi & Miljø A/S samt tilhørende 7 datterselskaber. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BDO Kommunernes Revision
2012-11-08   Køb af Plastsække (FFV Energi & Miljø A/S)
Indkøb af 600 000 transparante plastsække med tryk, egnet til indsamling af skrald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Trio Plast A/S
2012-05-11   Indkøb af 4 stk. komprimatorlastbiler (FFV Energi & Miljø A/S)
Indkøb af 4 stk. komprimator lastbiler til indsamling af dagrenovation og papiraffald. Se udbuddet »