Indkøb: Faxe Spildevand A/S

11 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Faxe Spildevand A/S

2023-10-10   Tømningsordning - Faxe og Vordingborg (Faxe Spildevand A/S)
Tømningsordning for Faxe og Vordingborg forsyning.
Se udbuddet »

Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S RINGSTED SLAMSUGNING SERVICE ApS
2023-09-22   Nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning og slam (Faxe Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører levering af nyttiggørelse/bortskaffelse af biogødning/spildevandsslam til KompetenceCenter Sjælland og Lolland forsyning. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S Miljøservice A/S
2023-06-28   Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper (Faxe Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper til ordregiver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Xylem Water Solutions Denmark Aps
2023-06-22   Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper (Genudbud) (Faxe Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper til ordregiver. Se udbuddet »
2023-05-11   Spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper (Faxe Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af spildevandspumper, reservedele og tilkøb til spildevandspumper til ordregiver. Se udbuddet »
2022-10-13   Minipumpestationer (Faxe Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af og minipumpestationer til KompetenceCenter Sjælland. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Xylem Water Solutions Denmark Aps
2022-10-06   Minipumpestationer (Faxe Spildevand A/S)
Udbuddet vedrører indkøb og levering af og minipumpestationer til KompetenceCenter Sjælland. Se udbuddet »
2022-01-31   Fældningskemikalier til Kompetence Sjælland (Faxe Spildevand A/S)
Udbud på fældningskemikalier. Udbuddet vedrører indkøb og levering af fældningskemikalier til de i punkt 3.2 omfattende renseanlæg og pumpestationer samt evt. nye renseanlæg og pumpestationer der må blive etableret i aftaleperioden. Aftalen vil dække indkøb og leverancer af Jernkloridsulfat, Polyaluminiumklorid, Jernklorid leveres i bulk og palletanke til ordregiver. Tilbuddet skal omfatte forbrug samt levering efter behov. Ud over levering af fældningskemikalier ønsker forsyningerne, at deres … Se udbuddet »
2019-07-26   Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke (Faxe Spildevand A/S)
Faxe Spildevand A/S og Vordingborg Spildevand A/S udbyder hermed den kommunale tømningsordning for bundfældningstanke (og samletanke) i et fælles udbud. Tømningsordningerne udbydes med hver sin delkontrakt for hhv. Faxe Kommune og Vordingborg Kommune. Tømningsordningen i Faxe Kommune omfatter ca. 2 550 bundfældningstanke og 34 samletanke. Tømningsordningen i Vordingborg Kommune omfatter ca. 4 547 bundfældningstanke (og ingen samletanke). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: FKSSlamson A/S Ringsted Slamsugning ApS
2018-11-29   Faxe Spildevand A/S, Spul og TV-inspektion - Rammeaftale (Faxe Spildevand A/S)
Faxe Spildevand A/S udbyder rammeaftale vedr. TV-inspektion, spuleopgaver samt mindre drifts- og vedligeholdelsesopgaver af afløbsledninger i Faxe Kommune. Faxe Spildevand forventer at delopgaver under rammeaftalen vil omfatte områder svarende til 10-15 km hovedledninger. Herudover vil der også være behov for mindre adhoc opgaver som kan opstå i forbindelse med den daglige drift og vedligehold af Forsyningens afløbssystemer. Det vurderes at der kan gennemføres mellem 2 og 4 delopgaver pr. år. … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rico`s Tv Inspektion
2013-12-06   Udbud for TV-inspektion og spuling (Faxe Spildevand A/S)
Fremgår af udbudsbetingelser. Se udbuddet »