Indkøb: FA09

7 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af FA09

2023-08-14   Udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning (FA09)
FA09 og VIBO gennemfører et fælles begrænset udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning. Rammeaftalen vedrører FA09 og VIBO's indkøb af bygherrerådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning. FA09 og VIBO ønsker med rammeaftalen at etablere et stabilt og driftssikkert samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for FA09 og VIBO's medlemmer og afdelinger. Se udbuddet »
2023-08-14   Udbud af rammeaftale om totalrådgivning (FA09)
FA09 og VIBO gennemfører et fælles begrænset udbud af rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen vedrører FA09 og VIBO's indkøb af totalrådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af bygge og anlægsprojekter vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning. FA09 og VIBO ønsker med rammeaftalen at etablere et stabilt og driftssikkert samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for FA09 og VIBO's medlemmer og afdelinger. Se udbuddet »
2023-05-17   Udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning (FA09)
FA09 og VIBO gennemfører et fælles begrænset udbud af rammeaftale om bygherrerådgivning. Rammeaftalen vedrører FA09 og VIBO's indkøb af bygherrerådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning. FA09 og VIBO ønsker med rammeaftalen at etablere et stabilt og driftssikkert samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for FA09 og VIBO's medlemmer og afdelinger. Se udbuddet »
2023-05-17   Udbud af rammeaftale om totalrådgivning (FA09)
FA09 og VIBO gennemfører et fælles begrænset udbud af rammeaftale om totalrådgivning. Rammeaftalen vedrører FA09 og VIBO's indkøb af totalrådgivningsydelser i forbindelse med gennemførelse af bygge og anlægsprojekter vedrørende renovering, nybyggeri, tilbygning og ombygning. FA09 og VIBO ønsker med rammeaftalen at etablere et stabilt og driftssikkert samarbejde med henblik på at opnå gode løsninger for FA09 og VIBO's medlemmer og afdelinger. Se udbuddet »
2020-05-28   Almene boliger i Tobaksbyen - Totalentreprise (FA09)
Totalentreprisekontrakt om opførelse af rækkehuse med almene familieboliger på adressen Tobaksvejen 4, 2860 Søborg. Se udbuddet »
2019-01-21   Rammeudbud Totalrådgivning og granskning (FA09)
FA09 udbyder rammeaftaler om teknisk Totalrådgivning, samt granskning af drifts- og vedligeholdelsesplaner. Der indgås selvstændige parallelle rammeaftaler vedrørende nybyggeri og større eller komplekse renoveringssager samt for mindre eller ikke komplekse renoveringssager. Sagerne er yderligere op delt i sager, hvor omfanget i overvejende grad er omfattet af hhv. arkitektydelser eller ingeniørydelser. Rammeaftalerne har en varighed af 4 år, og er ikke-eksklusive, således at der altså kan foretages køb … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: ERIK Arkitekter Oluf Jørgensen
2017-10-06   Postparken Helhedsplan (FA09)
Udbuddet udføres som begrænset udbud med prækvalifikation iht. Udbudsloven. Tildelingskriteriet er bedste forhold mellem pris og kvalitet, vurderet ud fra vægtede parametre som angivet i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Enemærke & Petersen a/s