2023-10-19   Re-submission of TENDER FOR ORGANIC RANKINE CYCLE (Energnist I/S)
Energnist I/S (The Contracting Authority) invites to tendering with negotiation for establishment of an Organic Rankine Cycle (ORC) on Line 5 of the existing Waste-to-Energy facility in Kolding, Denmark. Tender is handled by Mercell Sourcing Services, use https://permalink.mercell.com/214654338.aspx Se udbuddet »
2023-06-15   Transport af forbrændingsegnet affald (Energnist I/S)
Tjenesteydelsen omfatter kørsel med forbrændingsegnet affald fra 20 omlastestationer/ genbrugsstationer i Jylland og Fyn. Tjenesteydelsen er opdelt i 15 ligestillede opgaver. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle opgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AP Transport Tjæreborg ApS BM Bakkegården ApS HV Transport A/S Jens Buhl & Sønner A/S Marius Pedersen A/S meldgaard MILJØ A/S
2022-09-30   Transport og afsætning af trykimprægneret træ (Energnist I/S)
Tjenesteydelsen omfatter transport og afsætning af neddelt trykimprægneret træ fra 10 omlastestationer i Jylland. Tjenesteydelsen er opdelt i 3 ligestillede opgaver og 1 total opgave. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle opgaver. Det trykimprægnerede træ er en sammenblanding af EAK-koderne: 170201, 170204, 191206, 191207, 200137 og 200138. Der kan forekomme træ imprægneret med arsen og kreosot, hvorfor fraktionen betegnes under et som farligt affald. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RGS Nordic A/S
2022-08-15   Udskiftning af DCS anlæg (Energnist I/S)
Udskiftning af eksisterende SRO anlæg på anlæggets 2 ovnlinjer til nyt DCS anlæg. Anlægget er Energnist I/S's anlæg i Kolding. Se udbuddet »
2022-04-29   Inconel (Energnist I/S)
Opgaven omhandler påsvejsning af Inconel i ovnrummet på Energnist Koldings ovn 5. Tryk her https://permalink.mercell.com/178292902.aspx Se udbuddet »
2022-02-28   Energnist Kolding - Inconel ovn 5 (Energnist I/S)
Opgave omhandler påsvejsning af inconel i ovnrummet på Energnist Koldings ovn 5, samt lidt af første træk. Tryk her https://permalink.mercell.com/174181414.aspx Se udbuddet »
2022-02-17   Stilladsarbejde Energnist Kolding (Energnist I/S)
I forbindelse med revisioner, havari og almindelig vedligeholdelsesopgaver skal der bygges stilladser forskellige steder i bygninger, kedel, samt tanke af stål. Omfang variere meget hen over året og langt de fleste timer vil skulle leveres i revisioner. Tryk her https://permalink.mercell.com/173518564.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stilladsgruppen Esbjerg A/S
2021-10-19   Transport af forbrændingsegnet affald (Energnist I/S)
Tjenesteydelsen omfatter kørsel med forbrændingsegnet affald fra 8 omlastestationer/genbrugsstationer i Jylland. Tjenesteydelsen er opdelt i 5 ligestillede opgaver. Der kan afgives tilbud på én, flere eller alle opgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: AP Transport Tjæreborg ApS BM Bakkegården ApS HV Transport A/S Marius Pedersen A/S
2021-08-17   Diverse skadesforsikringer for affaldsforbrænding med produktion af varme og el (Energnist I/S)
Der ønskes indgået tre-årige forsikringsaftaler som følger: 1a: All-risks forsikring for bygninger, løsøre og driftstab for Energnist Esbjerg 1b: All-risks forsikring for bygninger, løsøre og driftstab for Energnist Kolding 2. Erhvervs- og produktansvarsforsikring for Energnist I/S 3. Arbejdsskadeforsikring for Energnist I/S 4. Motorkøretøjsforsikringer for Energnist I/S Tryk her https://permalink.mercell.com/161756356.aspx Se udbuddet »
2021-07-14   Murværksarbejde Energnist Kolding (Energnist I/S)
Arbejdet der ønskes tilbud på skal indeholde en komplet entreprise for inspektion, service og reparation af murværk og kakler på ovn 2 samt ovn 5, i forbindelse med revision. Dog ikke begrænset til da havari kan forekomme. I bilag 2 tekniske tegninger findes tegninger som viser murværk, kakler og støbninger. Disse danner grundlag for hvor der skal arbejdes og mængden. Tryk her https://permalink.mercell.com/160379467.aspx Se udbuddet »
2021-07-14   Kedel og ristearbejde Kolding (Energnist I/S)
Udførelse af reparationsarbejde på rist, kedel og trykpart på kedelanlægget. Hovedparten af kedel- og ristearbejde forekommer i revisionsperioder. Der er tale om svejse- og montagearbejde. Tryk her https://permalink.mercell.com/160379040.aspx Se udbuddet »
2021-07-08   Læsning og transport af slagge fra Energnist (Energnist I/S)
Entreprisen omfatter læsning og transport af slagge fra Energnist Esbjerg og Energnist Kolding. Entreprisen er opdelt i 2 sideordnede opgaver. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BULK-Transport A/S Vognmand Torben Bøgh ApS
2021-06-28   Diverse skadesforsikringer for affaldsforbrænding med produktion af varme og el (Energnist I/S)
Der ønskes indgået tre-årige forsikringsaftaler som følger: 1a: All-risks forsikring for bygninger, løsøre og driftstab for Energnist Esbjerg 1b: All-risks forsikring for bygninger, løsøre og driftstab for Energnist Kolding 2) Erhvervs- og produktansvarsforsikring for Energnist I/S 3) Arbejdsskadeforsikring for Energnist I/S 4) Motorkøretøjsforsikringer for Energnist I/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige
2021-03-12   Forbrænding af mink (Energnist I/S)
Nærværende udbud omfatter modtagelse og forbrænding af aflivede mink som erhvervsaffald, som ordregiver ikke selv har kapaciteten til at forbrænde. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S AffaldVarme Aarhus, Energi A/S ARGO I/S Fjernvarme Fyn Affaldsenergi A/S I/S AffaldPlus I/S Amager Ressourcecenter I/S Norfors I/S Reno-Nord I/S Vestforbrænding Sønderborg Kraftvarme A/S
2020-11-18   Levering af aktivt kul til røggasrensning (Energnist I/S)
Energnist udbyder en aftale for indkøb og levering af aktivt kul/koks til røggasrensning. Tryk her https://permalink.mercell.com/142776355.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Wendt & Sørensen A/S
2020-07-09   Supply of Ammonia Solution for Flue Gas Treatment (Energnist I/S)
Supply of ammonia for flue gas treatment on Energnist's two incineration plants (waste-to-energy) located in Esbjerg and Kolding Tender is handled by Mercell Sourcing Services, use https://permalink.mercell.com/134312551.aspx Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Søegaard Vandteknik Aps
2020-02-14   Supply of Limestone and Hydrated Lime (Energnist I/S)
Energnist operates 2 incineration plants (Waste-to-Energy) to treat waste from private households and industry. The 2 waste incineration plants are located in Esbjerg and Kolding respectively. Flue gas generated from the combustion is purified in dedicated installations for flue gas treatment for which various lime products are used in the processes. To that end Energnist offers the service of supply of limestone in a public tender. Two different lime products is used on the 2 plants and the use of the … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: dankalk K/S Faxe Kalk A/S
2019-05-13   Læsning og transport af slagge fra Energnist (Energnist I/S)
Læsning og transport af slagge fra Energnist. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: A.P. Transport Tjæreborg ApS
2019-02-01   Kedel- og ristearbejde Energnist Esbjerg (Energnist I/S)
Kedel- og ristearbejde Energnist Esbjerg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: B&W Vølund A/S Boilerworks a-s Valmont SM A/S Voda A/S
2019-02-01   Stilladsarbejde Energnist Esbjerg (Energnist I/S)
Stilladsarbejde Energnist Esbjerg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stilladsgruppen Esbjerg A/S
2018-06-29   Serviceopgaver (Energnist I/S)
Serviceopgaver for Energnist I/S Se udbuddet »
Nævnte leverandører: HedeDanmark A/S OKNygaard Rengøringscompagniet aps SMP Rengøring aps SSG A/S
2015-05-16   Skadesforsikringer generelt for forsyningsvirksomheden (Energnist I/S)
Der ønskes indgået 3-årige forsikringsaftaler som følger: 1a: All-risks forsikring for bygninger, løsøre og driftstab for Energnist Esbjerg 1b: All-risks forsikring for bygninger, løsøre og driftstab for Energnist Kolding 2. Erhvervs- og produktansvarsforsikring for Energnist I/S 3. Arbejdsskadeforsikring for Energnist I/S 4. Motorkøretøjsforsikringer for Energnist I/S Tilbudsgiver skal samarbejde med ordregivers forsikringsmægler. Se udbuddet »