Indkøb: De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

2023-05-23   Rammeaftale vedrørende levering af pesticidanalyser til ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand (VAP) (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS))
Projektet ”Varslingssystem for udvaskning af pesticider til grundvand” (herefter VAP) er et moniteringsprogram, som har to overordnede formål: 1) At undersøge og varsle tidligt om godkendte pesticider eller deres nedbrydningsprodukter udvaskes til ungt grundvand i koncentrationer over grænseværdien. 2) At forbedre og formidle det videnskabelige grundlag til optimering af de danske myndigheders godken-delses- og reguleringsprocedurer af pesticider på baggrund af de indsamlede … Se udbuddet »
Relaterede søgninger 🔍