Indkøb: Danmarks- Eksport og Investeringsfond

Et arkiveret indkøb

Danmarks- Eksport og Investeringsfond har historisk set været en køber af finansielle tjenester og forsikringstjenester, tjenesteydelser i forbindelse med forsikring og pension og forsikringstjenester.

De seneste indkøb foretaget af Danmarks- Eksport og Investeringsfond

2023-10-17   Udbud af forsikringer, Danmarks Eksport- og Investeringsfond (Danmarks- Eksport og Investeringsfond)
Danmarks Eksport- og Investeringsfond ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold i mellem pris og kvalitet: 1) Løsøreforsikring 2) Arbejdsskadeforsikring 3) Erhvervs- og produktansvarsforsikring 4) Kollektiv ulykkesforsikring 5) Rejseforsikring Se udbuddet »