Indkøb: Danmark Radio

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Danmark Radio

2023-08-28   Danmarks Radio - indkøb af forsikringer (Danmark Radio)
Danmarks Radio ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: - All risks forsikring for bygning-, entreprise og løsøre - Terrorismeforsikring - Erhvervs- og produktansvarsforsikring - Motorkøretøjsforsikring - Arbejdsskadeforsikring - Kollektiv ulykkesforsikring - Rejseforsikring - Udstationeringsforsikring - Transportforsikring - Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Der henvises … Se udbuddet »