Indkøb: DAB

6 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af DAB

2023-06-15   4801-3 Vildtbanegård - rammeaftale om etablering af nye køkkener (DAB)
Udbuddet skal sikre, at Vildtbanegård I - III i Ishøj har en fast leverandør af køkkener over en 4-årig periode gældende fra 1. oktober 2023. Udbuddet skal sikre et niveau for både kvalitet og pris for leverance af køkkener. Afdelingerne omfatter ialt ca. 1800 boliger der kan bestille køkkener med afsæt i rammeaftalen. Rammeaftalen administreres af DAB på vegne af Det sociale Boligselskab af 29. januar 1946. Køkkenleverancerne skal kunne ske i både større eller mindre ordrer hertil også "flyttekøkkener" … Se udbuddet »
2023-02-13   Carlsro - flytteudbud, Rødovre (DAB)
Projektet omhandler genhusning af maksimalt 429 boliger fordelt på rækkehuse og en større etageejendom. Se udbuddet »
2020-08-10   Rødovre Almennyttige Boligselskab, Islevvænge (DAB)
Hovedentreprise i forbindelse med renovering af bebyggelsen Islevvænge i Rødovre. Renovering af i alt 191 boliger, som alle er rækkehuse. Udbuddet gennemføres efter proceduren 'udbud med forhandling'. Se udbuddet »
2020-05-15   Henriksgården (afd. 1801). Bygge- og anlægsarbejder i hovedentreprise vedrørende renovering af 332 boliger på... (DAB)
Ny ydermur med yderligere isolering på alle facader, udskiftning af vinduer i samtlige lejligheder, nye døre til opgangene udskiftes, indgangsfacaden renoveres med nye overdækkede indgangspartier, nye store vinduer i opgange, nye karnapper med ventilationsføring, renovering af altaner på havesiden, nye altaner til de boliger der ikke har altan i dag, udskiftning af altandøre til lavenergi, ny tagopbygning, nye tagrender, nye nedløb, solceller på taget, nye nedgravede affaldsstationer. Renovering af de … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: CASA A/S
2017-04-26   Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape 1 O,P,R (DAB)
Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i tre etaper, etape 1,2 og 3. Etape 1, O,P,R. udbydes i denne bekendtgørelse, arbejderne omhandler: Nye tag, facader og vinduer, etablering af nyt decentralt ventilationsanlæg, indvendig ombygninger som medføre sammenlægning af lejemål, modernisering, etablering af tilgængelighed/elevator. I forbindelse med indvendige arbejder genhuses beboerne i bygge perioden. Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der … Se udbuddet »
2017-03-01   Herlev almennyttige Boligselskab, afdeling Højbjerg Vænge etape 1 O,P,R (DAB)
Der gennemføres en Helhedsplan i afdeling Højbjerg Vænge, som er opdelt i 3 etaper, etape 1, 2 og 3. Etape 1, O,P,R. udbydes i denne bekendtgørelse, arbejderne omhandler: Nye tag, facader og vinduer, etablering af nyt decentralt ventilationsanlæg, indvendig ombygninger som medføre sammenlægning af lejemål, modernisering, etablering af tilgængelighed/elevator. I forbindelse med indvendige arbejder genhuses beboerne i bygge perioden. Der udføres samtidig en opretning af de udvendige arealer, hvor der … Se udbuddet »