Indkøb: Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

7 arkiverede indkøb

Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S har historisk set været en køber af mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder, brændselsstoffer og mineralolie og mineraloliedestillater.

De seneste indkøb foretaget af Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S

2023-08-29   Rammeaftale for indkøb af ventiler (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
CTR ønsker at indgå en rammeaftale for indkøb af ventiler til CTR’s stationer og kamre. Aftalen udbydes som rammeaftale uden købsforpligtelse. Se udbuddet »
2019-06-14   Rammeaftale for service af boltede pladevarmevekslere (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
CTR ønsker at tegne en serviceaftale for vedligeholdelse af CTR’s boltede pladevarmevekslere. Aftalen udbydes som rammeaftale uden købsforpligtelse. Se udbuddet »
2018-11-14   GLC2 Elkedelentreprise M01 (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
CTR ønsker at etablere et nyt 80 MW elkedelanlæg, benævnt GLC2 til produktion af fjernvarme til spids- og reservelast situationer. Arbejderne udbydes som totalentreprise. Se udbuddet »
2013-12-05   Leverance af fyringsgasolie til anvendelse i diverse spids- og reservelastcentraler (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
Leverance af fyringsgasolie til ovennævnte af CTRs spids- og reservelastcentraler i en 3-årig periode fra 1.7.2014 til 30.6.2017. Se udbuddet »
2012-10-01   Aftale for service på pladevarmevekslere (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
— Udarbejdelse af "Aftale for service af pladevarmevekslere på alle CTR stationer og Amagerværket", — Alle reservedele til pladevarmevekslere leveres af ordregiver, — Ved leverance forstå: plader, stagbolte, alle stativdele, udslamningsventiler samt isoleringskapper, — Vekslerne er pladevarmevekslere med pakninger, — Kapaciteter fra ca. 5 til 70 MW vekslervarme i fjernvarmesystem, — Mediet i veksleren er behandlet fjernvarmevand. Se udbuddet »
2012-06-15   Aftale for service af pladevarmevekslere (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
— Udarbejdelse af "Aftale for service af pladevarmevekslere på alle CTR stationer og Amagerværket", — Alle reservedele til pladevarmevekslere leveres af ordregiver. Ved leverance forstå: pakninger, plader, stagbolte, alle stativdele, udslamningsventiler samt isoleringskapper. Vekslerne er pladevarmevekslere med pakninger. Kapaciteter fra ca. 5 til 70 MW vekslervarme i fjernvarmesystem. Mediet i veksleren er behandlet fjernvarmevand. Se udbuddet »
2011-01-21   Leverance af fyringsgasolie (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S)
Leverance af fyringsgasolie til samtlige CTRs spids- og reservelastcebtraler i en treårig periode fra 1.7.11 til 30.6.14. Se udbuddet »