Indkøb: Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

3 arkiverede indkøb

Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital har historisk set været en køber af transportudstyr og transporthjælpemidler, lokomotiver og motorvogne samt rullende materiel og tilhørende dele og rullende materiel.

De seneste indkøb foretaget af Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital

2023-10-06   EU-udbud vedr. affaldssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) - E972 Affaldssystem (Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital)
Udbuddet vedrører et affaldssystem til Nyt Aalborg Universitetshospital. Udbuddet omfatter design, specifikation, fabrikation, levering, installation og idriftsættelse af affaldsskakte og affaldssorteringssystem med fokus på fleksibel affaldssortering fra indleveringssted på etager til udsortering i transportcontainer i bunden af affaldsskakterne. Entreprisekontrakten udbydes efter udbudslovens §§ 61-66. Bygherre forbeholder sig retten til at tildele entreprisekontrakten på baggrund af det første … Se udbuddet »
2023-09-08   Sterilvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) (Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) udbyder én kontrakt vedrører sterilvogne. Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital er Ordregiver. Kontrakten udbydes efter udbudslovens §§ 61-66. Det udbudte indkøb er detaljeret i udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene forventede runde. Se udbuddet »
2023-09-01   Udbuddet vedrører madtransportvogne til Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) (Byggeri og Ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital)
Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) udbyder én kontrakt vedrører madtransportvogne. Byggeri og ejendomme, Nyt Aalborg Universitetshospital er Ordregiver. Kontrakten udbydes efter udbudslovens §§ 61-66. Det udbudte indkøb er detaljeret i udbudsmaterialet. Ordregiver forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på baggrund af det første indledende tilbud uden gennemførelse af forhandlinger. På samme måde forbeholder Ordregiver sig retten til at afholde en yderligere forhandlingsrunde end den ene … Se udbuddet »