2023-09-18   Bomiva - Forsikringsudbud (Bomiva)
Bomiva ønsker tilbud på en eller flere af nedenstående delaftaler: Delaftale 1: Bygning-, løsøre-, IT/teknisk- og ansvarsforsikring Delaftale 2: Glas- og sanitetsforsikring Der henvises til udbudsmaterialet og de respektive kravspecifikationer. Forsikringsaftalen skal træde i kraft den 1. januar 2024. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Concordia Forsikring A/S Gjensidige Forsikring
2016-08-17   Forsikringsudbud for Bomiva (Bomiva)
Forsikringsudbud for Bomiva. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Alka Forsikring Codan A/S Dansk Glasforsikring A/S Navigators A/S
2013-10-03   Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i fagentreprise af 236 etageboliger og 11 dobbelthuse på Vestervænget i Skive (Bomiva)
Bebyggelsen består af 10 etage blokke fordelt på 236 boliger og 11 dobbelt huse. Antallet af boliger reduceres, efter renoveringen, til 179 lejligheder, mens antallet af dobbelthuse bevares. I hovedtræk omfatter renoveringen: — Efterisolering og skalmuring af facader incl. fremrykning af vinduer — Indretning af boliger med tilgængelighed — Sammenlægning/ombygning/nyindretning af boliger — Nedrivning af øverste etiage i 3 blokke og nyindretning — Etablering af portåbning i én enkelt blok — Etablering af … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BIGA Interiør Bodilsen Totalbyg Bravida Danmark A/S ELCON Skive A/S Kaj Bech A/S Malerfirmaet Carsten Sørensen A/S Mogensen VVS Comfort A/S Steen Ginnerup A/S TBS A/S Tømrer & Maler
2013-02-22   Prækvalifikation i forbindelse med totalrådgivning ved renovering af Bomiva's Vestervænget Afd. 18/4 (Bomiva)
Arkitekt- og ingeniørrådgivning som totalrådgiver i henhold til Danske Ark og FRI ydelsesbeskrivelse, herunder projektering, fagtilsyn og byggeledelse i forbindelse med renovering af Afd. 18/4, Vestervænget i Skive. Renoveringen gennemføres med støtte fra Landsbyggefonden og omfatter bl.a renovering af klimaskærm og ombygning/renovering af 258 boliger. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: KPF Arkitekter
2011-07-11   Fagentreprise udbud vedr. renovering af 108 almene boliger på Højlundsvej 48-262 i Skive (Bomiva)
Bebyggelsen består af 108 ét plans boliger med flade tage, udlagt som rækkehusbebyggelse i 6 blokke. De 6 blokke består hver af 3 rækkehus-stænger, ialt 18 meget ens rækkehus-stænger. De enkelte husrækker indeholder 5-7 boliger i forskellige størrelser. Bebyggelsen indeholder også et fritliggende fælleshus. Bebyggelsen er på 7 068 m2. Renoveringen består i hovedtræk i nye tagkonstruktioner, etablering af tilgængelighed i 1/3 af boligerne, boligsammenlægninger, renovering af køkkener og bad og forbedring … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Bjarne Thomsen Tømrer- og Snedkerfirma Børge Hansen A/S Danmal Malervirksomhed ApS HTH Køkkenformum Salling entreprenørfirma a/s Steen Ginnerup A/S Steen K Pedersen Viborg Rørteknik
2011-06-01   Fagentreprise udbud vedr. renovering af 108 almene boliger på Højlundsvej 48-262 i Skive (Bomiva)
Bebyggelsen består af 108 ét plans boliger med flade tage, udlagt som rækkehusbebyggelse i 6 blokke. De 6 blokke består hver af 3 rækkehus-stænger, ialt 18 meget ens rækkehus-stænger. De enkelte husrækker indeholder 5-7 boliger i forskellige størrelser. Bebyggelsen indeholder også et fritliggende fælleshus. Bebyggelsen er på 7 068 m2. Renoveringen består i hovedtræk i nye tagkonstruktioner, etablering af tilgængelighed i 1/3 af boligerne, boligsammenlægninger, renovering af køkkener og bad og forbedring … Se udbuddet »