Indkøb: Boligselskabet Nordjylland

3 arkiverede indkøb

Boligselskabet Nordjylland har historisk set været en køber af bygge- og anlægsarbejder, industrimaskiner og løfte- og håndteringsudstyr samt dele dertil.
Historisk set har leverandørerne til Boligselskabet Nordjylland været Arne Andersen Vrå og Gjensidige Forsikring.

De seneste indkøb foretaget af Boligselskabet Nordjylland

2023-10-02   Fagentrepriseudbud - Elevator (Boligselskabet Nordjylland)
Udbuddet omfatter projektering, levering, montering, tilslutning og service af to stk. elevatorer. Fagentreprisekontrakten er en del af projektet ”Banegårdspladsen” i Brønderslev, som opføres ved anvendelse af den delegerede bygherremodel, hvor Dansk Boligbyg A/S optræder som delegeret bygherre på vegne af Boligselskabet Nordjylland. Byggeriet har et samlet bruttoareal på 5500 m2 fordelt over 48 lejligheder og erhverv. Se udbuddet »
2020-09-11   Indkøb af forsikringer, Boligselskabet Nordjylland (Boligselskabet Nordjylland)
Boligselskabet Nordjylland ønsker tilbud på én eller flere af nedenstående delaftaler efter kriteriet om det økonomisk mest fordelagtige bud ud fra bedste forhold mellem pris og kvalitet: — Bygningsforsikring, løsøreforsikring, teknisk forsikring og ansvarsforsikring — Arbejdsskadeforsikring — Motorkøretøjsforsikring. Der henvises nærmere til de respektive kravspecifikationer i udbudsmaterialet. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige Forsikring
2018-07-02   Totalentreprise - Parkbyen, 124 familieboliger i Aalborg (Boligselskabet Nordjylland)
Totalentreprisen omfatter opførelse 124 familieboliger på i alt 7 004 m2 beliggende på Sohngårdsholmsvej i Aalborg. Bygningerne har tidligere været en af baserne for Aalborg Universitet og fremstår sanerede og dermed som ryddede bygninger, hvor det bærende system samt facader uden vinduer og døre er bibeholdt. Det oprindelige bygningskompleks omfatter en 4-længet bebyggelse, hvoraf nærværende projekt placeres i de 3 heraf og opføres i 2 etager, samt parterreplan i en bygning, med renoverede facader og … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Arne Andersen Vrå