Indkøb: Boligforeningen PM

2 arkiverede indkøb

Historisk set har leverandørerne til Boligforeningen PM været Byggefirmaet Knudsgaard A/S og Gjensidige.

De seneste indkøb foretaget af Boligforeningen PM

2023-06-30   Indkøb af forsikringer (Boligforeningen PM)
Boligforeningen PM ønsker at indgå forsikringsaftaler indenfor følgende forsikringer: Bygningsforsikring, løsøre, IT, ansvarsforsikring, arbejdsskadeforsikring, motorkøretøjsforsikring transportforsikring samt ulykkesforsikring Forsikringsselskabet skal samarbejde med Boligforeningen PM´s forsikringsmægler. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Gjensidige
2011-03-08   Prækvalifikation til totalentreprise vedr. Plejeboliger og Servicecenter, Gml. Rådhusplads, 9700 Brønderslev (Boligforeningen PM)
Opførelse af 48 plejeboliger med et areal på ca. 3 600 m2 og servicecenter på ca. 400 m2. Projektgrundlaget for totalentreprisen er et forprojekt (myndighedsprojekt). Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Byggefirmaet Knudsgaard A/S