Indkøb: Billund Kommune, Teknik, Plan & Kultur, Vej & Park, Drift

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af Billund Kommune, Teknik, Plan & Kultur, Vej & Park, Drift

2023-09-28   Asfaltudbud 2024-2026 (Billund Kommune, Teknik, Plan & Kultur, Vej & Park, Drift)
Nærværende udbud omfatter levering af asfaltarbejder på veje og stier i Billund Kommune i en rammekontrakt med én entreprenør. Der henvises til udbudsmaterialet for en mere detaljeret beskrivelse af opgaven. Udbyder ønsker at indgå en 2-årig rammekontrakt med option på forlængelse i op til 2 x 12 måneder. Det samlede forbrug af asfaltarbejde omfattet af udbuddet udgør på årsbasis cirka 7 mio. danske kr. ekskl. moms (anslået). Der er alene tale om et skøn, som ikke er bindende for Udbyder. Idet arbejdet … Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Pankas A/S