Indkøb: Assens Affald & Genbrug A/S

9 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Assens Affald & Genbrug A/S

2023-07-17   Driftsopgaver på Sandholt-Lyndelse Deponi (Assens Affald & Genbrug A/S)
Drifts, tilsyns- og administrationopgaver ved det nedlukkede Sandholt-Lyndelse Deponi. Se udbuddet »
2022-01-07   Udbud af levering, montering, klargøring og udbringning af delte og udelte beholdere og minicontainere i Assens Kommune (Assens Affald & Genbrug A/S)
Udbuddet vedrører den samlede ydelse med levering af nye beholdere og minicontainere med tilbehør og med efterfølgende montering og klargøring af beholderne samt udbringning af de nye færdigmonterede og klargjorte beholdere. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Joca A/S
2021-11-08   Udbud af transport af 2 tørre affaldsfraktrioner til behandlingsanlæg i Vojens (Assens Affald & Genbrug A/S)
Transport af MGP (metal, glas, plast) og PPP (papir, pap, blød plast) fra Ordregivers omlasteplads i Glamsbjerg til behandling på Dansk Affalds anlæg i Vojens udbydes i henhold til udbudsloven (Lov nr. 1564 af 15. december 2015). Ordregiver forventer, at følgende årlige mængder skal afhentes og genanvendes i perioden: MGP:1.100 ton/år svarende til ca. 150 containere pr. år PPP:1.500 ton/år svarende til ca. 110 containere pr. år Se udbuddet »
Nævnte leverandører: BM Bakkegården ApS
2021-04-12   Indkøb af nedgravede containere (Assens Affald & Genbrug A/S)
Rammeaftale på indkøb og levering af op til 50 stk. nedgravede containere med 1 og 2 kamre til primært genanvendelige materialer med standardiseret 2- og 3-krogssystem. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Rubæk & Co A/S
2020-11-20   Afhentning og behandling af farligt affald (Assens Affald & Genbrug A/S)
Afhentning og behandling af farligt affald fra genbrugspladser, apoteker og tilmeldte erhvervsvirksomheder i Assens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Stena Recycling A/S
2020-10-28   Sortering og afsætning (Assens Affald & Genbrug A/S)
Udbuddet vedrører sortering og afsætning af ca. 990 tons indsamlet MGP og ca. 1 465 tons indsamlet 3P pr. år fra Assens Affald & Genbrug A/S. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Dansk Affald A/S
2020-08-27   Indsamling af affald og genanvendelige materialer (Assens Affald & Genbrug A/S)
Indsamling af dagrenovation i udelte beholdere og genanvendelige materialer i primært delte beholdere i Assens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: meldgaard MILJØ A/S
2019-11-01   Kørsel og tømning af containere fra genbrugspladser i Assens Kommune (Assens Affald & Genbrug A/S)
Kørsel af containere med diverse affaldsfraktioner fra genbrugspladser i Assens kommune til diverse behandlingsanlæg. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Snave Vognmandsforretning ApS
2019-09-24   Afsætning af diverse affaldsfraktioner (Assens Affald & Genbrug A/S)
Assens Affald & Genbrug udbyder hermed behandling og afsætning af diverse affaldsfraktioner fra 6 genbrugspladser i Assens Kommune. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: Marius Pedersen A/S Norrecco A/S RGS Nordic A/S Stena Recycling A/S