Indkøb: Århus Akademi

2 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af Århus Akademi

2023-04-21   Rengøringsservice - Århus Akademi (Århus Akademi)
Rengøringsservice på en lokation under Århus Akademi. Rengøringsservice omfatter løbende indvendig lokalerengøring og rengøringsrelaterede serviceopgaver. Vinduespolering omfatter ind- og udvendig facadeglas, samt polering af internt glas og ovenlys mv. Rengøringsservice bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til udbudsbetingelser). Vinduespolering bliver på nuværende tidspunkt udført af ekstern Leverandør (udbuddets omfang fremgår af Bilag A til … Se udbuddet »
2018-04-23   Rengøringsservice Århus Akademi (Århus Akademi)
Rengøringsservice for Århus Akademi. Århus Akademis hovedbygning rummer bl.a. undervisningslokaler, biblioteker, IT lokaler, kantinefaciliteter samt administration. Derudover omfatter opgaven ligeledes rengøring af vandtårnet samt kreahuset. Rengøringsservice omfatter indvendig lokale rengøring. Se udbuddet »
Nævnte leverandører: RengøringsCompagniet A/S