Indkøb: AG Construction A/S for Køhlers Have ApS eller ordre

2 arkiverede indkøb

De seneste indkøb foretaget af AG Construction A/S for Køhlers Have ApS eller ordre

2023-06-05   Sydhavnsgade Plejecenter - Fagentrepriseudbud - Udbud I (AG Construction A/S for Køhlers Have ApS eller ordre)
Udbud for realisering af Plejecentret Sydhavnsgade Projektet består af almene plejeboliger og servicearealer, der opføres med offentlig støtte og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Sydhavnsgade Plejecenter udbydes i fagentrepriser i to udbudspakker: UDBUD I og UDBUD II. Disse udbudsbetingelser gælder for UDBUD I. UDBUD I omhandler følgende entrepriser: • Entreprise C, Elementvægge, dæk, bjælker og søjler, heri indgår o Entreprise C, … Se udbuddet »
2023-06-05   Sydhavnsgade Plejecenter - Fagentrepriseudbud - Udbud II (AG Construction A/S for Køhlers Have ApS eller ordre)
Projektet består af almene plejeboliger og servicearealer, der opføres med offentlig støtte og er underlagt den for sådanne sager gældende lovgivning med tilhørende cirkulærer og vejledninger. Udbuddet gennemføres som et udbud med forhandling i overensstemmelse med §§ 61-66 i Udbudsloven. Sydhavnsgade Plejecenter udbydes i fagentrepriser i to udbudspakker: UDBUD I og UDBUD II. Disse udbudsbetingelser gælder for UDBUD II. UDBUD II omhandler følgende entrepriser: • Entreprise A, Byggemodningsentreprisen • … Se udbuddet »
Relaterede søgninger 🔍