Indkøb: A/S Storebæltsforbindelsen

Et arkiveret indkøb

De seneste indkøb foretaget af A/S Storebæltsforbindelsen

2023-06-28   Udbud af kontrakt om drift og bemanding af betalingsanlægget ved Storebæltsbroen (A/S Storebæltsforbindelsen)
Den udbudte kontrakt vedrører drift og bemanding af betalingsanlægget på Storebæltsbroen, herunder drift, bemanding og personaleledelse, administration og diverse ad hoc-opgaver. Der henvises derudover til punkt II.2.4) for en nærmere beskrivelse af kontraktens indhold. Se udbuddet »